KANCELARIA RACHUNKOWA - Violetta Kunda - Bydgoszcz
www.kancelaria-rachunkowa.bydgoszcz.pl

OFERTA

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • ewidencja podatku od towarów i usług,
 • obsługa pracowników,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych

 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży,
 • sporządzanie rejestrów VAT i deklaracji VAT - 7,
 • rozliczanie z tytułu podatku dochodowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • rozliczanie kontrahentów.

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

 • ewidencja przychodów i kosztów,
 • ewidencja podatku od towarów i usług,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • deklaracje podatkowe.

Obsługa kadrowo-płacowa

 • sporządzanie listy płac,
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • deklaracje ZUS,
 • deklaracje podatkowe,
 • sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych,
 • przygotowywanie wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia,
 • sporządzanie kart zasiłkowych,
 • prowadzenie ewidencji urlopów, zwolnień lekarskich oraz okresów zasiłkowych,
 • prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników,
 • rozliczenia roczne pracowników,
 • nadzór nad dokumentacją kadrową, w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych

Zapraszamy do współpracy.

Copyright © 2019-2022 www.kancelaria-rachunkowa.bydgoszcz.pl

KANCELARIA RACHUNKOWA - Violetta Kunda - Bydgoszcz

Strona główna  •  Oferta  •  Cennik  •  Zapytanie ofertowe  •  Kontakt
projekt strony strony internetowe bydgoszcz